První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XVII. Zpět na seznam

 

Mým věrným národům rakouským!

Národní manifest, německy Völkermanifest, byl posledním pokusem o federalizaci císařské monarchie.

„Mým věrným národům rakouským!

Od té doby, co jsem nastoupil na trůn, jest Mou nezdolnou snahou vymoci veškerým Mým národům vytoužený mír, jakož i ukázati národům rakouským cestu, na níž by bez překážek a třenic dali požehnaně rozvinouti svým národním silám a využitkovali jich úspěšně k svému duševnímu a hmotnému blahobytu.

Strašlivé zápolení světové války stálo dosud v cestě dílu míru… Nyní nutno bez váhání přikročiti k novému vybudování vlasti na jejích přirozených a tudíž nejspolehlivějších základech…

Tato nová úprava, která se nijak nedotýká celistvosti zemí svaté koruny uherské, má zabezpečiti každému jednotlivému státu národnímu jeho samostatnost; úprava tato bude však také účinně chrániti zájmy společné a uplatňovati je všude tam, kde společenství je životní potřebou jednotlivých státních útvarů…

Kéž tato naše vlast, upevněna svorností národů, které v sobě spojuje, vyjde z bouří válečných jako svaz národů svobodných. Požehnání Všemohoucího provázejž naši práci, aby velké dílo míru, jež budujeme, stalo se štěstím Mých národů.“

Veřejné prohlášení, podepsané posledním rakouským císařem Karlem I. a ministrem Maxem von Hussarekem, bylo uveřejněné 16. října 1918. O dva dny později Masaryk na manifest reagoval Washingtonskou deklarací.

 

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: Helmut Rumpler, Das Völkermanifest: Verlag für Geschichte und Politik, Vídeň, 1966.

 

– – – – – –

Fotografie: Poslední rakouský císař a král český Karel I.

Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/manifest-cisare-karla-i-16-rijna-1918/