První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XVIII. Zpět na seznam

Konference utlačených národů

Konečnému odloučení od rakousko-uherské monarchie předcházela řada významných okamžiků, které se odehrály v prostorách Obecního domu. Již na samém počátku roku 1918 čeští a slovenští politici spolu se spisovateli vyhlásili Tříkrálovou deklaraci. V dubnu ve Smetanově síni přednesl Alois Jirásek národní přísahu československých spisovatelů. A jen o měsíc později se v Obecním domě konala konference utlačených národů Rakouska-Uherska.

Na jaře se tak v sálech Obecního domu konala část konference utlačených národů Rakouska-Uherska a jejích doprovodných akcí. Dne 15. května uspořádal například spolek Jihoslovanská omladina v Grégrově sále přednášku dr. Tresiće-Pavičiće a básníka Preradoviće. V tomto období však veřejná shromáždění v Obecním domě byla díky cenzurním zásahům a zákazům rakouského státního a policejního aparátu rušena. Dotklo se to jak květnových oslav výročí Národního divadla, tak i dalších kulturních akcí, pokud měly národně politický nebo protiválečný podtext.

Samotné městské orgány ve snaze předejít konfliktům nepovolily pod formálními záminkami v květnu 1918 např. protestní schůzi Klubu Za starou Prahu, která se měla odehrát ve Sladkovského sále, rovněž i představení Škroupovy opery Dráteník, které ve Smetanově síni měla pořádat Národní jednota severočeská, dokonce policejní zákaz postihl i dva koncerty Emy Destinnové.

Přesto se vývoj v českém prostředí nedal zastavit, a za nedlouho se v Grégrově sále    – 13. července 1918 – obnovil Národní výbor.

 

 

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: Hana Svatošová/ Václav Ledvinka, Město a jeho dům: Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001), Praha, 2002.

– – – – – –

Fotografie: Obecní dům kolem roku 1921

Zdroj: Archiv hl. města Prahy, 1921, sign. XI 4994