První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXI. Zpět na seznam

Pittsburská dohoda

Pittsburská dohoda bezprostředně navazovala na dohodu z Clevelandu. Byla podepsána 30. května 1918 T. G. Masarykem a představiteli českých a slovenských krajanských organizací v USA. Schvalovala spojení Slováků a Čechů v samostatném státě s tím, že Slovensko bude mít vlastní administrativu, sněm a soudy.

“Predstavitelia slovenských a českých organizacií ve Spoj. Štátoch, Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia, a Sväzu Českých Katolíkov, porokovali za prítomnosti predsedu Česko-Slovenskej Národ. rady, prof. Masaryka, o československej otázke a o našich posavádnych programových prejavoch a uzniesli sa nasledovne:

Schvaľujeme politický program usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých Zemí a Slovenska.

Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.

Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo verejnom živote vôbec.

Česko-slovenský štát bude republikou, jeho Konštitucia bude demokratická.

Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov ve Spoj. Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spoločnom dorozumení, prehľbená a upravená. Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa osvobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.”

 

Připravila Tereza Mašková  

Zdroj: Dokumenty k dějinám ČSR, I., Praha 1968, s. 24-25. 

– – – – – –

Fotografie: Pittsburská dohoda z 30. května 1918

Zdroj: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2015/MP201Zk/um/web/pages/o-prvni-svetova.html vyhledáno 14.5. 2018