První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXIX. Zpět na seznam

Max Hussarek von Heinlein

Maximilián Hussarek svobodný pán von Heinlein byl předposledním předsedou vlády předlitavské části monarchie.

Hussarkova předlitavská vláda úřadovala od července do října 1918. Vláda nastoupila v komplikované době, kdy se rakouská situace – na poli vojenském i diplomatickém – rychlým tempem zhoršovala. Neněmecké národy v tu dobu žádaly buď federalizaci monarchie nebo samostatné národní státy. Výraznější změny však Hussarek provést nemohl, neboť Vídeň byla pod vlivem Německé říše. Navíc dohodové mocnosti mezitím uznaly československou exilovou vládu a čeští představitelé dali jasně najevo, že se o české otázce bude nadále rozhodovat na mezinárodní politické scéně, nikoliv v rámci Předlitavska. Podobně vystupovaly i další Jihoslované. Monarchie se nakonec obrátila na prezidenta Wilsona s prosbou o zahájení jednání ohledně příměří.

Dalším cílem Hussarkových snah bylo dosáhnout rozdělení Předlitavska na čtyři království – české, ilyrské, haličské a Vnitřní Rakousy. Situace však postrádala řešení, neboť Češi rozdělení Čech odmítali. Hussarkovy snahy o sjednocení Jihoslovanů byly nakonec odmítnuty uherskou stranou, což vyústilo v demisi jeho vlády.

Dne 25. října 1918 se ustavila nová vláda Heinricha Lammasche, která byla poslední předlitavskou vládou.

Připravila Tereza Mašková

 

Zdroj: Otto Urban, Česká společnost 1848-1918. Praha, 1982

– – – – – –

Fotografie: Maximilián Hussarek svobodný pán von Heinlein

Zdroj: https://austria-forum.org/af/AEIOU/Hussarek%2C_Max%2C_Freiherr_von_Heinlein, vyhledáno 12.7. 2018