První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXV. Zpět na seznam

Uznání Československé národní rady Francií

Zřízení čs. legií představovalo významný úspěch na poli československého zahraničního odboje. Od jara 1918, kdy dohodové mocnosti postupně upouštěly od svého příznivého postoje ohledně státního zřízení v monarchii, začala Československá národní rada usilovat o uznání samostatnosti budoucího Československa.

Na půdě evropské diplomacie vedl jednání s jednotlivými spojeneckými státy dr. E. Beneš – za spolupráce M. R. Štefánika. Benešovo politické jednaní s francouzskou vládou, které započalo koncem května 1918, nakonec dospělo k úspěšnému zakončení.

Dne 29. června zaslal francouzský ministr zahraničí S. Pichon prohlášení tajemníkovi čs. národní rady E. Benešovi o uznání „práva národa československého na samostatnost“.

“Pane generální tajemníku!

Ve chvíli, kdy 21. pluk střelecký – první to jednotka samostatné armády československé ve Francii – přijav svůj prapor, se chystá opustiti své tábory a obsaditi svůj úsek frontový uprostřed svých francouzských bratří ve zbrani, vláda Republiky, jsouc svědkyní Vašeho úsilí a Vaši oddanosti k věci Spojenců, považuje za spravedlivé a nutné prohlásiti práva Vašeho národa na samostatnost a uznati veřejně a oficielně Československou Národní Radu jako nejvyšší orgány spravující veškery zájmy národa a jako první základ příští vlády Československé. …

Račte přijmouti, pane generální tajemníku, výraz mé hluboké úcty

S. Pichon.“

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: Oficiální uznání Československé národní rady Francií, In Dokumenty moderní doby, Praha 1978, s. 104-105.

– – – – – –

Fotografie: Dr. Edvard Beneš, v roce 1918 jako generální tajemník Československé národní rady

Zdroj: Česká televize, Edvard Beneš – tragédie politika, vyhledáno 8.6. 2018