První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXVI. Zpět na seznam

Obnovení Národního výboru

Národní výbor československý byl orgánem československé politické reprezentace a vznikl přetvořením Národního výboru. Jeho úkolem byla příprava pozdějšího převzetí státní moci a vypracování zákonů nového státu.

Politický vývoj spěl k vyústění, jehož klíčovým dějištěm se opět staly prostory Obecního domu. V Grégrově sále byl 13. července 1918 obnoven osmatřicetičlenný Národní výbor jako řídící orgán české národně emancipační politiky.

Představitelé Národního výboru – „muži 28. října“ – vyhlásili v Praze samostatný československý stát a rovněž slavnostně přijali první „Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého“.

Dne 14. listopadu 1918 bylo z Národního výboru vytvořeno Revoluční národní shromáždění, které předalo výkonnou moc první československé vládě Karla Kramáře. Ta převzala vládu od Prozatímní československé vlády, kterou 14. října v Paříži uznaly také západní mocnosti.

 

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: Hana Svatošová/ Václav Ledvinka, Město a jeho dům: Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001), Praha, 2002, s. 233.

– – – – – –

Fotografie: Grégrův sál

Zdroj: Obecní dům v Praze/ Historie a Rekonstrukce, Enigma, Praha, 1997, s. 40.