První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXXI. Zpět na seznam

Bitva na Bajkalském jezeře

Jednou ze slavných bitev našich legionářů byla jediná námořní bitva svedená československou námořní flotilou.  

V srpnu roku 1918 čs. legionáři pod velením plukovníka Gajdy bojovali o horské soutěsky kolem Bajkalského jezera. Ty byly velmi dobře chráněné a Gajdu znepokojovalo, že Bajkal je plně ovládán sovětskými loděmi, což ohrožovalo týl čs. jednotek. Legionáři při obsazování bajkalských přístavů získali parníky Sibirjak, Burjat a Fedosia, které vyzbrojily a použily k výsadku proti nepříteli.

Dne 15. srpna čs. loďstvo vyplulo z Listvjanky a druhý den dopluli před přístav v Mysové. Sověti se domnívali, že jde o lodě, které jim vezou proviant, což legionářům umožnilo přiblížit se až k přístavu. V tu chvíli již Sovětům došlo, že se jedná o nepřítele. Ledoborec Bajkal umístěný v přístavu se chystal zahájit palbu, ale legionáři byli rychlejší – zahájili palbu, jak na Bajkal, tak i na přístav. Bajkal byl potopen přesnou ranou z vlečné lodi parníku Sibirjak a na nádraží v Mysové propukl zmatek. Nádraží i přístav skončily v plamenech. Další cesta již probíhala bez problému a legionáři se bezpečně vrátili do Listveničné.

Po půlhodině odstřelování přijel obrněný vlak, ze kterého byla použita děla, která zahájila na čs. lodě palbu. Vzhledem k tomu, že legionáři svůj úkol splnili, rozhodli se odplout. Cestou zpět potkali druhou nepřátelskou loď – ledoborec Angara. Ta se boji raději vyhnula, ovšem po několika dnech i tu legionáři obsadili.

 

 

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=462546, vyhledáno 27.7. 2018

Preclík Vratislav: T. G. M. a jeho legionáři právě před sto lety, in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 116, str.

– – – – – –

Fotografie: Obrněný legionářský vlak

Zdroj: https://jansik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=462546, vyhledáno 27.7. 2018