První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXXII. Zpět na seznam

Oficiální uznání Československé národní rady Velkou Británií

Dne 3. června 1918 vydala vláda Velké Británie oficiální deklaraci z 9. srpna 1918, ve které uznala Československou národní́ radu za představitele „československých národních zájmů“. Výsledkem této deklarace byla smlouva mezi anglickou vládou a ČSNR z 3. září 1918, která uznávala právo ČSNR účastnit se spojeneckých konferencí a souhlasila se jmenováním čs. diplomatického zástupce v Londýně.

„Od samého počátku války Československý Národ postavil se na odpor proti společnému nepříteli všemi prostředky, jež byly v jeho moci. Čechoslováci postavili značně velikou armádu, bojující na třech různých bojištích, která se pokusila v Rusku a Sibiři zastaviti německou invazi.

Vzhledem k tomuto úsilí po dosažení samostatnosti Velká Británie považuje Čechoslováky za národ spojenecký a uznává tři československé́ armády jakožto jednotnou armádu spojeneckou a válku vedoucí́, stojící v pravidelné válce proti Rakousku-Uhersku a Německu. Velká Británie rovněž uznává právo Československé́ Národní Rady, jakožto nejvyššího orgánu československých národních zájmů a jakožto nynějšího představitele budoucí československé́ vlády, vykonávati nejvyšší autoritu nad touto spojeneckou armádou.“

J. A. Balfour

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: Oficiální uznání Československé národní rady Velkou Británií, In Dokumenty k dějinám ČSR, I., Praha 1968, s. 105-106.

– – – – – –

Fotografie: Československá národní rada

Zdroj: https://slideplayer.cz/slide/3071726/, vyhledáno 28. 7. 2018