První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXXIV. Zpět na seznam

Bitva u Doss Alto

Jedna z nejvýznamnějších bitev čs. legionářů v Itálii proběhla u vrcholku Doss Alto.

Československé dobrovolnické jednotky zformovaly na italském území během léta 1918 6. československou divizi. V srpnu 1918 se tato divize přemístila na frontu, kde zaujala pozici v sektoru dlouhém asi 20 kilometrů mezi jezerem Lago di Garda a řekou Adiží. Cílem bylo střežit vrcholek Doss Alto.

Dne 21. září 1918 se rakouské znepřátelené oddíly, které byly ve značné převaze, pokusily o dobytí italského opěrného bodu a jejich chuť po vítězství se zvyšovala s vědomím, že vrchol brání právě Čechoslováci – ti byli automaticky bráni jako zrádci monarchie. Rakouský útok začal ráno silnou dělostřeleckou palbou, která směřovala především do legionářských pozic. Poté následoval útok na vrcholek Doss Alto. Hlavní tíhu obrany nesl 33. československý střelecký pluk, kterému se až po posílení zálohami v odpoledních hodinách podařilo úspěšně donutit nepřítele k útěku a pozice tak ubránit.

Italský tisk poté na předních stránkách oslavoval úspěch Čechoslováků v boji na Doss Altu. Zpráva vrchního velitele italské armády ze dne 22. září 1918 uvádí: „Neochvějné oddíly 6. československé divize, které hájily pozici na výšině 703, se bránily s obdivuhodnou chrabrostí…“

V bitvě proti výrazné přesile padlo 7 čs. legionářů, 31 jich bylo zraněno, 4 byli zajati a následně popraveni v Arcu. Rakouské ztráty byly několikanásobně vyšší.

V okolí vrcholu se dodnes nacházejí výrazné pozůstatky zákopů a tunelů vyhloubených nejprve italskými vojáky a později československými legionáři.

 

Připravila Tereza Feltlová

 

Zdroj: V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918, Praha, 1927

Pichlík Karel, Klípa Bohumír, Zabloudilová Jitka – Českoslovenští legionáři (1914-1920), Praha, 1996

https://cestovani.idnes.cz/lago-di-garda-serial-legionari-svetova-valka-historie-pdi-/kolem-sveta.aspx?c=A170601_180643_kolem-sveta_hig, vyhledán o 19. 8. 2018

– – – – – –

Fotografie: Památní deska na mohyle bitvy u Lipan

Zdroj: https://cestovani.idnes.cz/foto.aspx?r=kolem-sveta&c=A170601_180643_kolem-sveta_hig&foto=HIG6c0120_06.jpg, vyhledáno 19. 8. 2018