První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXXIX. Zpět na seznam

Odpověď prezidenta Wilsona

Po oficiálním vydání Masarykovy Washingtonské deklarace vznikla odpověď prezidenta Wilsona na žádost Rakouska-Uherska o příměří. Základem jednání mělo být 14 bodů prezidenta Wilsona z 8. ledna 1918. Ovšem situace v mezinárodní politice se mezitím změnila a prezident USA dle toho taky jednal – Dohoda tou dobou již nepochybovala o svém konečném vítězství. Odpověď americké vlády se stala triumfem československé otázky a zároveň představovala konec pro monarchii.

„Pane!

…Mám nyní presidentův rozkaz, abych Vás požádal, abyste byl tak laskav a prostřednictvím své vlády odevzdal c. a k. vládě tuto odpověď:

President považuje za svou povinnost oznámiti vládě rakousko-uherské, že se nemůže zabývati předloženým návrhem této vlády, protože od jeho poselství ze dne 8. ledna nastaly jisté události největšího významu, jež nutně změnily kompetenci a odpovědnost vlády Spojených států…

President není tedy již s to, aby uznal pouhou „autonomii“ těchto národů za podklad míru, nýbrž je nucen trvati na tom, že ony, a nikoli on mají býti soudci nad tím, která akce vlády rakousko-uherské uspokojí aspirace a mínění národů o jejich právech a jejich určení jakožto členů rodiny národů.

Přijmětež, pane, opětné ujištění o mé nejvyšší úctě.“

 

Robert Lansing,

státní sekretář

 

 

Připravila Tereza Feltlová

 

Zdroj: Odpověď prezidenta Wilsona na rakousko-uherskou žádost o příměří a mír, In Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848–1918, Brno 2010, s. 110-111.

– – – – – –

Fotografie: Woodrow Wilson, prezident USA – 1913-1921

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1017881-v-dome-woodrowa-wilsona-jsou-k-videni-i-hodinky-od-masaryka, vyhledáno 19.9. 2018