První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXXVI. Zpět na seznam

Generální stávka

Připravovaná generální stávka na protest proti vývozu potravin ze země se měla podle plánu Socialistické rady rozšířit v protesty, při nichž by socialističtí předáci vyhlásili samostatnou Československou republiku. Pražské vojenské velitelství to ovšem nehodlalo dopustit.

Teprve až k večeru se – 13. října 1918 – o připravované politické akci dozvěděli také nesocialističtí členové Národního výboru. Rašín a ostatní členové občanských stran byli úmyslem socialistů přeměnit předem dohodnutou stávku ve vyhlášení samostatné republiky zděšeni. Domnívali se, že se jedná o předčasný pokus levice dopomoci si v novém státě k výsadnímu postavení. Navíc se cítili být podvedeni socialistickými členy, kteří jednali mimo autoritu Národního výboru. V neposlední řadě byl potencionálním neúspěchem celé akce ohrožen i do té doby plánovaný vývoj k dosažení samostatnosti v okamžiku zhroucení monarchie.

Pozdější prohlášení Národního výboru, ale především masivní přítomnost vojska v ulicích způsobily, že nakonec k žádnému konfliktu v Praze nedošlo. Ve vypjaté situaci i mnozí ze socialistických radikálů pochopili možné důsledky své akce a Národnímu výboru se tak nakonec podřídili.

Přestože k vyhlášení samostatnosti v Praze 14. října nedošlo, samotná generální stávka proběhla poměrně úspěšně. Jen v pražských průmyslových podnicích se jí účastnilo na 35 tisíc dělníků.

Připravila Tereza Feltlová

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/14-rijen-1918-jak-nevyhlasit-samostatnost-ii-dil-/14041, vyhledáno 31.8. 2018

– – – – – –

Fotografie: Obecní dům – sídlo Českého národního výboru, 1921

Zdroj: Archiv hlavního města Prahy, signatura II. 1192