První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl XXXVII. Zpět na seznam

Proklamace všeho pracujícího lidu

„Nejistá budoucnost říše vedla rakouskou vládu k drancování některých jejich částí. Z českých zemí začala vyvážet železniční vagóny, uhlí a obilí. Národní výbor se tomu snažil zabránit a svěřil akci k zastavení vývozu potravin Socialistické radě.“

Ta se rozhodla uspořádat 14. října v českých zemích generální stávku. Ovšem šestičlenný stávkový výbor přepracoval původní proklamaci, čímž se snažil celou akci přeměnit v masové politické vystoupení – např. původní termín „stát československý“ byl nahrazen „Republikou československou“. Nakonec díky zásahu dr. Rašína k slavnostnímu provolání republiky nedošlo a demonstrace tak proběhly podle původního scénáře.

„Statisíce pracujícího lidu českého ve všech českých krajích vznášíme dnes nejslavnější protest proti vývozu potravin a uhlí, proti pustošení našich zemí, proti vraždě národa.

Čtyři strašná léta utrpení jsou dovršena. … Doba se naplnila. Shodili jsme již okovy poddaných a rabů. Povstali jsme k samostatnosti. …

Každé nové násilí proti nám bude znovu obžalobou naší před tribunálem mezinárodním… Věc ta již slavně zvítězila, a běda těm, kdož by se odvážili zadržovati vzkříšený národ na slavném pochodě k nové budoucnosti!“

Připravila Tereza Feltlová

 

Zdroj: Proklamace všeho pracujícího lidu v národě československém ze 14. října 1918, In Dokumenty k dějinám ČSR, I., Praha 1968, s. 105-106.

– – – – – –

Fotografie: Proklamace všeho pracujícího lidu v národě československém ze 14. října 1918, tištěný protest proti vývozu potravin a uhlí z republiky

Zdroj: https://www.burda-auction.com/cz/pisemna-aukce-15/show/2837/historicke-dokumenty-mapy-cirkulare-vestniky/, vyhledáno 4.9. 2018