První Československá republika vznikala v Obecním domě, díl I. Zpět na seznam

Tříkrálová deklarace

Doba to byla veskrze napjatá, plná změn a převratů. Napříč kontinentem se rozpadaly staré říše a vznikaly nové. V této bouřlivé situaci – 6. ledna 1918 – se sešli čeští poslanci vídeňské říšské rady a zemských sněmů historických zemí Českého království v Grégrově sále Obecního domu, aby zde zveřejnili prohlášení, známé jako Tříkrálová deklarace. V tomto dokumentu se poprvé objevily jednoznačně formulované požadavky na vznik samostatného, svrchovaného, plnoprávného a demokratického československého státu:  

„My, poslancové národa českého, prohlašujeme, že mír, který by národu našemu nepřinesl spravedlnost a svobody, nemohl by pro něj býti mírem, nýbrž jen počátkem nového mohutného a důsledného zápasu za státní samostatnost, v němž by národ náš napjal veškeré své síly hmotné i mravní až do krajnosti a v tomto bezohledném boji neustal by až do šťastného konce.“

 Tímto aktem započala trnitá cesta ke konečnému sebeurčení prvního československého státu, a Obecní dům se tak stal svědkem výjimečných událostí naší národní historie.

 

Připravila Tereza Mašková

Zdroj: Tříkrálová deklarace z 6. ledna 1918, In Dokumenty moderní doby, Praha 1978, s. 52-55.

——————

Fotografie: Pohled na Grégrův sál v Obecním domě kolem roku 1920.

Zdroj: http://abicko.avcr.cz/2008/1/obsah/12-gallery.html