Miloslav Troup | 100 let
15. 6. 2017 - 17. 9. 2017
Výstava prodloužena do 22. 9. 2017
18. 9. 2017 - 22. 9. 2017
denně 10:00 - 18:00

Rozsáhlá a pestrá tvorba malíře, grafika a ilustrátora Miloslava Troupa tvoří nedílnou součást české výtvarné kultury. Není však snadné zařadit ji jednoznačně do některého z etablovaných výtvarných proudů či skupin. Svou výjimečností stojí stranou převládajících výtvarných stylů. Již v počátcích své umělecké dráhy se díky studijnímu pobytu ve Francii ve druhé polovině čtyřicátých let zapsal do mezinárodního výtvarného dění. Tehdy se svým dílem hlásil k poválečné pařížské škole. Ve Francii jeho výtvarný projev získal expresivní výraz založený na suverénní kresbě a jasné barevnosti. Silné francouzské vlivy se odrážely v jeho celoživotní tvorbě. Do témat jeho volné malby se vždy promítalo prostředí, v němž žil, ať už to byly pařížské ulice se svéráznými postavami trhovců či později architektura staré Prahy, nebo prostředí jihočeského venkova.

Svým inovativním přístupem k výtvarné technologii a kompozici a díky osobitému koloristickému cítění své volné i užité tvorby se Miloslav Troup stal jednou z nejoriginálnějších osobností českého umění 2. poloviny 20. století.

Miloslav Troup se věnoval také návrhům tapisérií a výtvarnému řešení sakrálních interiérů. Je autorem vitráží, nástěnných maleb, obrazů křížové cesty. Duchovní podstatu jeho uměleckého projevu dokládají zejména samotné práce s náboženskou tématikou a rovněž náměty knih, které ilustroval. Právě ilustrace má v jeho díle důležité postavení, výtvarně doprovodil přes 140 knižních titulů. S osobitou obrazností se dokázal vcítit do širokého a rozmanitého množství témat a dějů.

Svým inovativním přístupem k výtvarné technologii a kompozici a díky osobitému koloristickému cítění své volné i užité tvorby se Miloslav Troup stal jednou z nejoriginálnějších osobností českého umění 2. poloviny 20. století.

Vstupné

130 Kč Plné
65 Kč Snížené
(děti do 18 let, studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)
270 Kč Rodinné
1 – 2 dospělí s 1 – 3 dětmi do 18 let)

Děti do 10 let mají vstup zcela zdarma. Držitelé průkazu Prague Card mají 15% slevu z plného vstupného. Pokud máte zájem navštívit i právě probíhající výstavy, doporučujeme zakoupit kombinované vstupné, okruh A – D.

Trasa prohlídky

Smetanova síň – Cukrárna – Slovácký salonek – Salonek Boženy Němcové – Orientální salonek – Grégrův sál – Palackého sál – Primátorský sál – Riegrův sál – Sladkovského sál

Kombinované vstupné

490 Kč Okruh A = 1 + 2 + 3
390 Kč Okruh B = 1 + 2
390 Kč Okruh C = 1 + 3
290 Kč Okruh D = 2 + 3

1 Turistická prohlídka
2 Vstup na výstavu BLANKA MATRAGI – TIMELESS
3 Vstup na výstavu JAN ŠAFRÁNEK – BAREVNÝ SVĚT LIDÍ

Kombinované vstupné lze zakoupit pouze v historické pokladně Obecního domu, která je otevřena denně od 10.00 do 20.00 hodin. Jednotlivé slevy nelze vzájemně kombinovat.

Partneři