Secese | VITÁLNÍ UMĚNÍ 1900
1. 11. 2013 - 31. 7. 2016
denně 10.00 - 19.00
Výstavní sály

Výstava Secese – Vitální umění 1900 představovala užité secesní umění jako součást převratného modernizačního a emancipačního úsilí závěru 19. století, jako reformní umělecký proud, usilující o „zmnožení a stupňování života“. Expozice přibližovala secesi jak z hlediska uměleckých ambicí moderních tvůrců, tak z hlediska nového životního pocitu, zasahujícího celou společnost.

Součástí výstavy, Secese – Vitální umění 1900, v Obecním domě v Praze, byl samoobslužný vzdělávací program v tabletech, který přinášel další informace o vybraných exponátech, jejich tvůrcích a kontextu. Časová osa v úvodu výstavy nabízela dobové souvislosti. V aktivní zóně si návštěvníci mohli prostřednictvím digitální hry vytvořit svůj secesní interiér.