Oznámení

Výběr dodavatele expozice Obecního domu

Od 15.7.2022 je na profilu zadavatele uveřejněna zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: "Výběr dodavatele expozice Obecního domu", konec lhůty pro podávání nabídek je 17.8.2022 v 10:00 hodin. Zadávací podmínky veřejné zakázky viz zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výběrové řízení na podnájemce komerčních prostor „Šlechtova restaurace“

Obecní dům, a.s. tímto ohlašuje zahájení výběrového řízení o nejvhodnější projekt na podnájem budovy známé jako „Šlechtova restaurace“ na adrese Bubeneč č.p. 20, Praha 7. Lhůta pro podání přihlášek končí 20.12.2019, resp. v 17.00 hod. tohoto dne, bude-li přihláška podána písemně. Bližší informace jsou uvedeny v níže odkazovaných dokumentech.

Pravidla soutěže na Instagramu