29. benefiční koncert

31.10.21 (Ne) v 19:00

Arcidézní charita Praha

Srdečně vás zveme na tradiční benefiční koncert pod záštitou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky. Koncert podpoří sociální služby Arcidiecézní charity Praha. Máte-li zájem podpořit účel koncertu, můžete zaslat váš dar na sbírkový účet 749986/5500, variabilní symbol 102021. Děkujeme!

Program:

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
pod vedením dirigenta Roberta Kružíka

Bedřich Smetana: Cyklus symfonických básní Má vlast

Koncert uvede Vladimír Kořen