SUMMIT ARCHITEKTURY A ROZVOJE

30.09.21 (Čt) v 09:00

PROGRAM

9:00 – 11:00
 • BLOK 1 – Diskuse o stavebním zákoně, Metropolitním plánu a prioritních stavbách Prahy
Úvod moderátora:
 • Krátká pololetní analýza SAR – Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat pro stavební rozvoj ze strany státu a Prahy?
 • Krátká pololetní analýza KPMG – Jaká je aktuální situace na trhu nemovitostí a stavebnictví a jaký se očekává další vývoj cen?
Témata:
 • Nově schválený stavební zákon – jak bude uváděn do praxe a měl by se po volbách změnit?
 • Metropolitní plán Prahy – jak jej hodnotí městské části a jaký bude další průběh jeho projednávání a vyřizování změn stávajícího územního plánu?
 • Jaké jsou investičně prioritní stavby Prahy a měla by mezi ně patřit i výstavba bytů a nových škol?
Zvaní vystupující:
 • Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj
 • Martin Kupka – poslanec
 • Martin Kolovratník – poslanec
 • Petr Hlaváček – radní MHMP pro územní rozvoj a územní plán
 • Pavel Vyhnánek – radní MHMP pro oblast financí a rozpočtu
 • Tomáš Portlík – starosta Prahy 9
 • Ondřej Boháč – ředitel IPR Praha
 • Martin Čemus – ředitel odboru územního rozvoje MHMP
 • Petr Kalina – ředitel investičního odboru MHMP
 • Petr Urbánek – ředitel městského developera
 • Pavel Kliment – ekonom a partner KPMG, člen SAR
 • Tomáš Ctibor – zakladatel a ředitel 4ct, předseda SAR a CRE
 • Dušan Kunovský – předseda představenstva Central Group, člen SAR
 • Zdeněk Havelka – výkonný ředitel CPI Property Group
11:00 – 11:30
 • Pauza – Vysílání pořadu Česká cena za architekturu (nominované a oceněné stavby)
11:30 – 13:00
 • BLOK 2 – Diskuse o moderní architektuře, urbanismu a územním plánování
Témata:
 • Jak podpořit zájem veřejnosti a politiků o moderní architekturu a vznik nových unikátních staveb v ČR?
 • Může plánovaná Vltavská filharmonie zapsat Prahu na světovou mapu moderní architektury a jaké další veřejné stavby s výraznou architekturou by v ČR měly vzniknout?
 • Jaké jsou úspěšné zkušenosti z ČR a zahraničí s územním plánováním a urbanismem velkých měst?
Zvaní vystupující:
 • Petr Hlaváček – radní MHMP pro územní rozvoj a územní plán
 • Ondřej Boháč – ředitel IPR Praha
 • Michal Sedláček – architekt, ředitel KAM Brno, předseda poroty soutěže Vltavská filharmonie
 • Jan Kasl – architekt, předseda ČKA
 • Josef Pleskot – architekt, člen SAR
 • Eva Jiřičná – architektka
 • Zdeněk Fránek – architekt, člen SAR
 • Pavel Hnilička – architekt, urbanista, člen SAR
 • Jakub Cigler – architekt, urbanista
 • Ladislav Lábus – architekt, děkan Fakulty architektury ČVUT
 • Jan Jehlík – architekt, vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT
 • Martin Krupauer – architekt, vedoucí projektového týmu Vltavská filharmonie
 • Tomáš Ctibor – zakladatel a ředitel 4ct, předseda SAR a CRE
 • Peter Gero – německý urbanista

Osobní účast na summitu je možná jen pro 50 zvaných VIP účastníků pro každý z bloků, kteří se mohou zapojit do diskuse a pokládat vystupujícím dotazy. Zvanými VIP účastníky summitu jsou vybraní poslanci a senátoři, vedoucí představitelé ministerstev, magistrátu a městských částí Prahy, stavebních a dalších úřadů, významných investorů, architektů, profesních sdružení a zástupci důležitých médií. Vstup na akci je ZDARMA na základě registrace, a to do vyčerpání počtu vyhrazených míst.

Summit bude přenášen on-line na www.arch-rozvoj.cz a prostřednictvím dohodnutých médií. On-line přenos summitu má tradičně mnohatisícovou sledovanost. Na summitu bude představen aktuální pololetní přehled SAR „Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat?“ a z akce bude následně zpracován materiál „Závěry a názory ze Summitu architektury a rozvoje“, který bude distribuován široké odborné veřejnosti a médiím.

Pořadatelem akce je Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR). To je nezávislou iniciativou odborníků z oborů architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva. Cílem tohoto think-tanku je podporovat pozitivní stavební rozvoj a zájem o moderní architekturu. Více informací o činnosti SAR a dřívějších Summitech architektury a rozvoje je k dispozici na www.arch-rozvoj.cz.

Změna programu a vystupujících vyhrazena.