Kongres Mezinárodní Asociace hudebních knihoven IAML

29.07.22 (Pá) v 19:00

 

Zveme Vás do Prahy na Mezinárodní kongres IAML 2022!

S velkou radostí Vás zveme na každoroční Kongres Mezinárodní Asociace hudebních knihoven IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).

Kongres se koná v Praze, hlavním městě České republiky, od 24.7. do 29. 7. 2022.
Organizátorem kongresu je Česká národní skupina IAML, spoluorganizátory jsou  Městská knihovna v Praze a Národní knihovna ČR.
Kongres IAML se koná v Praze již podruhé. Poprvé se kongres konal  před 31 lety, v roce 1991, a byl organizován Československou národní skupinou IAML.


Hlavní místo konání kongresu je v Městské knihovně v Praze, jedné z největších hudebních knihoven v České republice. Další jednání a přednášky budou probíhat v sousedící Národní knihovně: v Zrcadlové síni a dalších historických sálech Klementina.


Tento rok je kongres pořádán spolu s 9. Mezinárodní konferencí Digital Libraries for Musicology (DLfM). Bližší informace o programu najdete zde.

Součástí programu budou také exkurze do různých dalších pražských institucí, například Českého muzea hudby, Smetanova muzea, Dvořákova muzea, knihovny HAMU a do Institutu Bohuslava Martinů.


Zájemci budou mít možnost navštívit také Smetanovu síň Obecního domu, kde proběhne závěrečná slavnostní večeře.


Po kongresu bude možnost pro zájemce navštívit dvě města na Moravě s bohatým kulturním životem, Brno a Ostravu, kde budou představeny místní důležité knihovny a muzea.


Těšíme se na Vás!


Orgaizační výbor Kongresu IAML Prague 2022

https://www.iaml2022.cz/cz/