| SLOVANSKÁ EPOPEJ
19. 7. 2018 - 20. 1. 2019
Otevřeno denně: 10:00 - 19:00

Slovanská epopej se představí v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy, který zde dekoroval Primátorský salónek. Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou. Pro cyklus Slovanské epopeje pochopitelně vytvářejí také velice vhodnou kulisu, nicméně jejich kapacita nestačí pro všech dvacet monumentálních pláten. Objeví se zde jedenáct obrazů menších rozměrů, které vesměs vznikly během první světové války a po ní, kdy byl Mucha nucen původní rozměry přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie.

Spojení prostředí Obecního domu a Muchovy Slovanské epopeje představuje důstojný příspěvek k významnému výročí existence našeho státu, jehož původní idea se inspirovala slovanskými dějinami a jejich odkazem.

Po úspěšném přijetí Muchova cyklu v Japonsku, kde jej v National Art Center vidělo přes 660 000 diváků, je tu další příležitost pro domácí i četné zahraniční diváky shlédnout větší část cyklu ve velkolepé atmosféře Obecního domu jako historického centra, z nějž vzešla naše státnost.

 

Pořadatelem výstavy Slovanská epopej je Galerie hlavního města Prahy, http://www.ghmp.cz/vystavy/4336-alfons-mucha-slovanska-epopej/ 

 

Vstupné

250 Kč Plné
100 Kč Snížené
(děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)
500 Kč Rodinné (2 dospělí a až 3 děti do 18 let)

Děti do 10 let, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky, doprovod ZTP/P  a novináři s platným průkazem mají vstup zcela zdarma.

Lektorský příplatek (pro předem objednané skupiny nad 5 osob):

  • Výklad v českém jazyce: 50 Kč/osoba
  • Výklad v cizím jazyce: 80 Kč/osoba

Objednávky výkladu na pr@ghmp.cz nebo edukace@ghmp.cz (školní skupiny).

 

KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ

580 Kč Okruh A = 1 + 2 + 3
390 Kč Okruh B = 1 + 2
490 Kč Okruh C = 1 + 3
380 Kč Okruh D = 2 + 3

1 Vstup Turistická prohlídka Obecního domu
2 Vstup na výstavu Blanka Matragi – Timeless
3 Vstup na výstavu Slovanská epopej

Kombinované vstupné lze zakoupit pouze v historické pokladně Obecního domu, která je otevřena denně od 10:00 do 20:00 hodin.

ŠKOLNÍ SKUPINY

Cena běžné vstupenky na výstavu je 50 Kč za studenta.  Pedagogický doprovod každé skupiny  má vstup zdarma.

 

 UPOZORŇUJEME NÁVŠTĚVNÍKY, ŽE MAXIMÁLNÍ KAPACITA VÝSTAVY JE 200 OSOB.