| ZDENĚK BURIAN: ŠIRÝM SVĚTEM
7. 3. 2019 - 30. 6. 2019
Otevřeno denně: 10:00 - 19:00

Výstava Širým světem v sálech Obecního domu v Praze představuje více než 200 originálů malíře Zdeňka Buriana, jejichž prostřednictvím můžete nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných i smyšlených.

Expozice člení Burianovu tvorbu do tematických celků, v nichž se umělcova individualita projevila nejvýrazněji. Jednotlivé kapitoly tak představují ilustrace k legendárním dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu zastupují další oblast Burianovy tvorby. V neposlední řadě je možno zhlédnout reprezentativní celek geografických děl Země a lidé, zprostředkovávající divákům obrazy dalekých krajin a jejich obyvatel. Návštěvníci se mohou těšit i na pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou a které se těší velkému diváckému zájmu již po desetiletí.

Výstava Zdeňka Buriana, která prezentuje originály ze soukromých sbírek, je svědectvím pozoruhodné tvorby veskrze pozoruhodného umělce, jenž dokázal svou imaginací a realistickým rukopisem překlenout pomyslnou propast mezi „ryzím“ uměním a masovou výtvarnou tvorbou a stal se trvalou součástí našeho kulturního dědictví.

Pořadatelem výstavy je Retro Gallery, hlavním partnerem výstavy je nakladatelství Albatros.

Kurátoři výstavy jsou Vladimír Prokop a Jakub Sluka.

www.retrogallery.cz

fb.com/sirymsvetem

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Pravidelné komentované prohlídky jsou zahrnuty v ceně platné vstupenky a začínají ve vstupním sále výstavy. Místo na prohlídce není nutné rezervovat.

PONDĚLÍ od 17:30 hodin – termíny: 11. 3., 25. 3. 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.

SOBOTA od 17:00 hodin – termíny: 30. 3., 13. 4., 27. 4., 18. 5., 8. 6.

Pro bližší informace sledujte facebookový profil www.facebook.com/sirymsvetem.

Vstupné

200 Kč Plné
100 Kč Snížené
(děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)
450 Kč Rodinné
(2 dospělí a 2 děti do 18 let)

Děti do 6 let, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky a doprovod ZTP/P mají vstup zcela zdarma.

KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ

530 Kč Okruh A = 1 + 2 + 3
390 Kč Okruh B = 1 + 2
430 Kč Okruh C = 1 + 3
290 Kč Okruh D = 2 + 3

1 Turistická prohlídka Obecního domu
2 Vstup na výstavu BLANKA MATRAGI – TIMELESS
3 Vstup na výstavu ZDENĚK BURIAN: ŠIRÝM SVĚTEM

Kombinované vstupné lze zakoupit pouze v historické pokladně Obecního domu, která je otevřena denně od 10.00 do 20.00 hodin.

PRO NOVINÁŘE: 

Před vstupem na výstavu je nutné se registrovat na emailu rezervace@retrogallery.cz 

ŠKOLNÍ SKUPINY: 

Doprovodný program pro objednané školní skupiny je k platné vstupence zdarma. Cena vstupenky pro školní skupinu činí 100,- za každého studenta, pedagogický doprovod má vstup zdarma. Všechny prohlídky je nutné rezervovat na emailu rezervace@retrogallery.cz