100 let

15.06.17 - 17.09.17

Miloslav Troup

Výstava prodloužena do 22. 9. 2017 18. 9. 2017 - 22. 9. 2017

Rozsáhlá a pestrá tvorba malíře, grafika a ilustrátora Miloslava Troupa tvoří nedílnou součást české výtvarné kultury. Není však snadné zařadit ji jednoznačně do některého z etablovaných výtvarných proudů či skupin. Svou výjimečností stojí stranou převládajících výtvarných stylů. Již v počátcích své umělecké dráhy se díky studijnímu pobytu ve Francii ve druhé polovině čtyřicátých let zapsal do mezinárodního výtvarného dění. Tehdy se svým dílem hlásil k poválečné pařížské škole. Ve Francii jeho výtvarný projev získal expresivní výraz založený na suverénní kresbě a jasné barevnosti. Silné francouzské vlivy se odrážely v jeho celoživotní tvorbě. Do témat jeho volné malby se vždy promítalo prostředí, v němž žil, ať už to byly pařížské ulice se svéráznými postavami trhovců či později architektura staré Prahy, nebo prostředí jihočeského venkova.

Svým inovativním přístupem k výtvarné technologii a kompozici a díky osobitému koloristickému cítění své volné i užité tvorby se Miloslav Troup stal jednou z nejoriginálnějších osobností českého umění 2. poloviny 20. století.

Miloslav Troup se věnoval také návrhům tapisérií a výtvarnému řešení sakrálních interiérů. Je autorem vitráží, nástěnných maleb, obrazů křížové cesty. Duchovní podstatu jeho uměleckého projevu dokládají zejména samotné práce s náboženskou tématikou a rovněž náměty knih, které ilustroval. Právě ilustrace má v jeho díle důležité postavení, výtvarně doprovodil přes 140 knižních titulů. S osobitou obrazností se dokázal vcítit do širokého a rozmanitého množství témat a dějů.

Svým inovativním přístupem k výtvarné technologii a kompozici a díky osobitému koloristickému cítění své volné i užité tvorby se Miloslav Troup stal jednou z nejoriginálnějších osobností českého umění 2. poloviny 20. století.

Partneři