Podporujeme

  • ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR DÁRCŮ DŘENĚ A NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

Pomáhají již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk, výzkum a inovace lékařského vybavení.

  •  NADAČNÍ FOND SPOLU NA DRAKA

 

Nadační fond SPOLU NA DRAKA byl založen za účelem podpory dětí se vzácným neuro-svalovým onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA) a dalších vážně nemocných, zdravotně postižených dětí.

  • PROJEKT ŠANCE

 

Projekt Šance pomáhá DĚTEM ULICE postavit se na vlastní nohy.

  • ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

 

Křesťanská organizace s více než stoletou tradicí, která pomáhá lidem v nouzi v řadě profesionálních sociálních služeb a pomoc směřuje i k potřebným lidem v rozvojových zemích.

  • NADAČNÍ FOND SLUNCE PRO VŠECHNY

 

Nadační fond Slunce pro všechny byl založen v roce 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami. Od svého vzniku zastřešuje všechna zařízení Slunce, která poskytují širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.

  • CHANCE FOR CHILDREN

C4C je registrováno jako zapsaný spolek podle českých zákonů. Je jednou z nejdéle fungujících neziskových organizací v České republice. Od vzniku v roce 1996 její tým společně s mnoha významnými osobnostmi, sponzory a partnery rozdal potřebným více než 800 milionů korun (37 milionů dolarů). Tyto peníze využily stovky tuzemských dětských domovů, aby svým malým svěřencům udělaly život příjemnější a snazší.