30. benefiční koncert

31.10.22 (Po) v 19:00

Arcidiecézní charita Praha

Připravujeme  30. benefiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu.

Účinkují:

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera

Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy

Markéta Klaudová soprán
Lucie Hilscherová mezzosoprán
Jaroslav Březnia tenor
Pavel Švingr bas

Program:

Slavnostní udělení Ceny Arcidiecézní charity Praha

Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jusus Christus

Anton Bruckner: výběr z Duchovních motet

Leoš Janáček: Otčenáš

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 s Ódou na radost (finále)