GARRICK OHLSSON

18.10.23 (St) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

Symfonie č. 5 e moll op. 64

 

 

Garrick OHLSSON | klavír

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Sergey SMBATYAN | dirigent

Garrick Ohlsson se vrací k našemu orchestru. Je to dobře, neboť každý jeho koncert je svátek, zvláště když v letošním roce slaví své 75. narozeniny. A kde jinde slavit, ve známém prostředí, kde jej orchestr FOK hostí od roku 1975! Rovněž dílo pro klavír a orchestr je nanejvýš slavnostní; Beethovenův Císařský koncert je pro Ohlssonovo mistrovství jako stvořený. Podobně jako Čajkovského Pátá pro citlivé i vášnivé arménské ruce Sergeye Smbatyana, který se naopak s FOK představí poprvé. Tím ovšem „Festival Ohlsson“ nekončí – pro jeho fanoušky vrcholí v sobotu 21. října sólovým recitálem v Rudolfinu!

Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví USA v Praze.

Ceny vstupenek
400, 550, 700, 900 Kč

19. 10. 2023 v 18:15
Setkání s umělci