VÁNOČNÍ ORATORIUM

14.12.23 (Čt) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

JOHANN SEBASTIAN BACH

Vánoční oratorium BWV 248

 

Rachel HARNISCH | soprán

Marta FONTANALS-SIMMONS | alt

Maximilian SCHMITT | tenor

André MORSCH | bas

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

Petr FIALA | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jac van STEEN | dirigent

Vánoční oratorium je jedním z nejvýznamnějších Bachových duchovních děl a symbol vánočních svátků v anglosaských zemích, podobně jako v Čechách Rybova mše. Toto velkolepé vokálně instrumentální dílo, v němž se střídají orchestrální, sborové a sólové části, tvoří cyklus šesti kantát, které jsou určeny pro různé vánoční svátky. Z toho důvodu i pro svou délku se většinou neprovádí celé. Z téměř tříhodinového kompletu uvedeme první tři kantáty. Provedení bude řídit Jac van Steen, dirigent srostlý nejen s FOK, ale jako bývalý hudební ředitel Nijmegen Bach Choir i s hudbou Johanna Sebastiana Bacha.

Koncert se koná pod záštitou J. E. Daana Feddo Huisingy, velvyslance Nizozemského království v ČR.

Ceny vstupenek
500, 700, 900, 1.200 Kč

14. 12. 2023 v 18:15
Setkání s umělci