KOUZELNÁ RYBOVKA V OBECNÍM DOMĚ

21.12.23 (Čt) v 18:00

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

JAKUB JAN RYBA

Česká mše vánoční

 

 

Markéta KLAUDOVÁ / Magdaléna HEBOUSSE | soprán

Marie SVOBODOVÁ / Tereza PAPOUŠKOVÁ | alt

Jaroslav BŘEZINA / Ondřej HOLUB | tenor

Pavel ŠVINGR / Jiří Miroslav PROCHÁZKA | bas

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Jakub PIKLA | sbormistr

Matěj FORMAN | režie, scéna

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Zdeněk KLAUDA | dirigent

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby neodmyslitelně patří k českým vánočním svátkům. V režii Matěje Formana však ožívá úplně jinak. Vedle orchestru, sboru a sólistů se rozhýbe kouzelný svět loutek, který nás přenese v čase, abychom mohli vyprávění Rybovy mše prožít na vlastní oči. Obklopeni věrným vyobrazením klasického českého betléma můžeme sledovat příběh zrození Ježíše Krista a následné putování pastýřů do Betléma. Pro vyprávění Matěje Formana byla ale samotná mše příliš krátká, proto ji doplnil skladbami Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha Händela, Josepha Haydna a Jiřího Miroslava Procházky. Kouzelná Rybovka je tak bohatou pastvou pro oči i pro uši.

Představení se koná ve spolupráci s Divadlem Lampion a Divadlem bratří Formanů.

          

Ceny vstupenek
400, 550, 700, 900 Kč