BRAHMS & JANÁČEK

22.02.24 (Čt) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

JOHANNES BRAHMS

Uherské tance č. 17–21 (orch. A. Dvořák)

LEOŠ JANÁČEK

Sinfonietta

JOHANNES BRAHMS

Symfonie č. 1 c moll op. 68

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR

Václav BLAHUNEK | umělecký vedoucí

Ion MARIN | dirigent

S Maestrem Ionem Marinem se orchestr FOK poprvé potkal na festivalu Pražské jaro v roce 2021, podruhé na podzim 2022, tehdy s koncertním mistrem Romanem Patočkou coby sólistou. Jsou to setkání inspirativní, plná vzájemného porozumění. Tentokrát jsme jej oslovili s tím, aby si vybral skladby nejosobnější a zároveň se vztahem k české kotlině. Maestro k naší velké radosti vybral strhující Janáčkovu Sinfoniettu, která Smetanovu síň svým hlaholem zaplní do posledního místa, a hudbu Johannesa Brahmse, který podobně jako Maestro zvolil za svůj druhý domov Vídeň. A v echu samozřejmě slyšíme jméno Antonína Dvořáka, který instrumentoval poslední Uherské tance.

Ceny vstupenek
400, 500, 650, 800 Kč