CHOPIN & MAHLER

06.03.24 (St) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

FRYDERYK CHOPIN

Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll op. 21

GUSTAV MAHLER

Symfonie č. 4 G dur

 

Lada BOČKOVÁ | soprán

Ivan KLÁNSKÝ | klavír

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Petr ALTRICHTER | dirigent

Dirigent Petr Altrichter symbolizuje lásku k české hudbě. Je symbolem vášnivým a neúnavným. Stejně tak spojuje všechny generace českých hudebníků. Zejména péčí o ty méně zkušené, která je tak vzácná, cenná a chvályhodná. Dvojice exkluzivních sólistů proto nemůže být jiná: na jedné straně velezkušený Ivan Klánský, na druhé pak mladá sopranistka Lada Bočková, která má hlas plný radosti, což Gustav Mahler tolik potřebuje a na nebesích z toho plesá. Ivana Klánského zase můžeme považovat za ryzího Chopinovce; noblesního a decentního.

Ceny vstupenek
400, 500, 650, 800 Kč

6. 3. 2024 v 18:15
Setkání s umělci