DVOŘÁK – STABAT MATER

27.03.24 (St) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

ANTONÍN DVOŘÁK

Stabat Mater op. 58

 

Jana SIBERA | soprán

Jana HROCHOVÁ | alt

Daniel MATOUŠEK | tenor

Jan ŠŤÁVA | bas

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

Petr FIALA | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš BRAUNER | dirigent

Zkomponovat Stabat Mater se dá považovat za jakousi životní metu každého skladatele. U Antonína Dvořáka tomu nebylo jinak, ačkoli okolnosti v jeho případě provázel hluboký osobní zármutek. Toto velkolepé dílo je zaslouženě považováno za jednu z nejsilnějších orchestrálních skladeb – u nás i ve světě se jí dostává podobného ohlasu jako velkým dílům mistrů Händela, Haydna nebo Beethovena. Hluboce emotivní oratorium o truchlící Panně Marii, které zdobí pestrobarevná instrumentace a výjimečná práce s hlasy, uvádíme každoročně ve velikonočním čase, tentokrát pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera.

Ceny vstupenek
400, 550, 700, 900 Kč