AMERIČAN V PAŘÍŽI

24.04.24 (St) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

KAREL HUSA

Hudba pro Prahu 1968

SERGEJ RACHMANINOV

Rapsodie na Paganiniho téma op. 43

LEONARD SLATKIN

Kinah (česká premiéra)

GEORGE GERSHWIN

Američan v Paříži

 

Olga KERN | klavír

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Leonard SLATKIN | dirigent