Debussy – Strauss – Novák

10.02.25 (Po) v 19:30

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Claude Debussy: Preludium k Faunovu odpoledni 10 min.
Richard Strauss: Čtyři poslední písně 24 min.
přestávka 20 min.

Vítězslav Novák: Slovácká suita 29 min.

Robert Jindra dirigent
Olga Bezsmertna soprán

Tři kompozice, které vybral pro svůj únorový koncert hlavní hostující dirigent rozhlasových symfoniků Robert Jindra, jsou ikonickými díly svých tvůrců. Preludium k Faunovu odpoledni Clauda Debussyho se stalo vedle jeho Moře nejtypičtějším příkladem hudebního impresionismu. Svou zvláštní náladou vychází z básně symbolisty Stéphana Mallarmé zachycující horké letní odpoledne, ve kterém polobůh Faun, mýtická bytost, odpočívá na břehu moře, píská si na flétnu a vzpomíná na své lásky. Čtyři poslední písně Richarda Strausse se s výjimkou první zabývají tématem smrti. Vyzařuje z nich vzácný klid, smíření a vyrovnanost, jsou testamentem celé generace i osobní zpovědí. Krásnou vokální linku často podpírá zvuk lesního rohu. Jako by v tom bylo ukryto ohlédnutí za životem, určitá symbolika – skladatelova manželka Pauline de Ahna byla významnou sopranistkou a jeho otec zase profesionálním hornistou. Strauss, autor skvělých symfonických básní a oper, se tímto mimořádně lyrickým opusem v roce 1948 symbolicky rozloučil se světem. Písně psal ve Švýcarsku, kam se musel uchýlit po pádu Německa. Domů do bavorského Garmisch-Partenkirchenu se mohl vrátit až další rok, jen několik měsíců před smrtí. Vítězslav Novák byl jeho současníkem, v symfonické básni V Tatrách se potkal se Straussovou Alpskou symfonií, ale výraznou inspirací mu byl též folklor z moravsko-slovenského pomezí. A tak není divu, že jeho nejhranějším a nejtypičtějším dílem je Slovácká suita.

Koncert živě vysílá Český rozhlas Vltava.

Přijďte dřív!

Setkání s umělci před koncertem

Obecní dům | Cukrárna | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

 

Jednotlivé vstupné: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Malé abonmá 6 koncertů:  3 200 Kč | 2 800 Kč | 2 400 Kč | 2 000 Kč | 1 600 Kč

Velké abonmá 12 koncertů: 4 500 Kč | 4 100 Kč | 3 700 Kč | 3 400 Kč | 2 100 Kč

 
Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.