Verdiho Requiem

03.03.25 (Po) v 19:30

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Giuseppe Verdi: Messa da requiem 84 min.

Petr Popelka dirigent
Mária Porubčinová soprán
Lucie Hilscherová mezzosoprán
Peter Berger tenor
Pavel Švingr bas
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr

V návaznosti na trojici skvělých autorů italského belcanta – Rossiniho, Belliniho a Donizettiho – přišel Giuseppe Verdi s dalšími hudebními a pěveckými podněty, zejména s prohloubením psychologizace operních postav a scén. Melodie svých předchůdců plně osvobodil pro bohatou službu dramatickým situacím. Jeho opery jsou dramaty s velkými příběhy, vedle vhledu do nitra člověka obsahují i strhující davové scény a další působivé výjevy podněcující emoce a empatii. Ve stejném duchu tento realista i romantik zkomponoval v roce 1873 Requiem, zhudebnění textu katolické mše za zemřelé. Zejména v umění obsáhnout široké spektrum výrazu od meditativního ztišení po extrovertní kontrasty ovšem nezapře divadelního autora. Jeho Messa da Requiem kombinuje religiózní opulentnost, velebnost i pokoru s operním dramatismem a vášněmi, a tak zejména obrazy soudného dne, stejně jako lyrické volání k Beránku Božímu činí z tohoto díla patrně nejopernější zhudebnění zádušní mše. K monumentální sakrální kompozici, která se už dávno stala ryze koncertní záležitostí, dala podnět úcta k osobnosti a dílu italského národního básníka a humanisty Alessandra Manzoniho. Právě u příležitosti prvního výročí jeho úmrtí dirigoval skladatel premiéru svého Requiem. Odehrála se v chrámu sv. Marka v Miláně.

Koncert živě vysílá Český rozhlas Vltava.

Přijďte dřív!

Setkání s umělci před koncertem

Obecní dům | Cukrárna | 1. patro | 18.30–19.15 hodin

Jednotlivé vstupné: 1 100 Kč | 900 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 300 Kč | 180 Kč

Malé abonmá 6 koncertů:  3 200 Kč | 2 800 Kč | 2 400 Kč | 2 000 Kč | 1 600 Kč

Velké abonmá 12 koncertů: 4 500 Kč | 4 100 Kč | 3 700 Kč | 3 400 Kč | 2 100 Kč

 
Změny v programu účinkujících jsou vyhrazeny.