DVOŘÁK – STABAT MATER - VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA

04.04.23 (Út) v 10:00

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

ANTONÍN DVOŘÁK

Stabat mater op. 58

 

Eva HORNYAKOVÁ | soprán

Michaela ZAJMI | alt

Richard SAMEK | tenor

Jan ŠŤÁVA | bas

 

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Jaroslav BRYCH | sbormistr

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Tomáš BRAUNER | dirigent

Co by to bylo za velikonoční čas bez duchovního rozjímání. Dvořákovo Stabat mater je jedna z nejsilnějších orchestrálních skladeb. U nás i ve světě se jí dostává podobného ohlasu, jako velkým dílům mistrů Händela, Haydna nebo Beethovena. Je to dílo, které by měl alespoň jednou naživo slyšet každý milovník hudby. Vedle barevné instrumentace, velkolepé práce s hlasy a náboženského příběhu nabízí i dnes nesmírnou hloubku. Jako by Panna Marie netruchlila jen za svého syna, ale i za tři děti Dvořákovy, o které v době psaní tohoto díla krátce po sobě přišel. A právě tato životní zkušenost Dvořákovo zpracování Stabat mater povýšila nad všechna zpracování před ním i po něm, podobně jako u Mozartova Requiem.

 

konec koncertu ve 21.00 hod.
koncert bez přestávky
ceny vstupenek 400, 580, 700, 900 Kč

 

VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
4. 4. 2023 v 10.00 hod.