LUKÁŠ VONDRÁČEK & DVOŘÁK

30.03.22 (St) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

LEOŠ JANÁČEK

Šumařovo dítě, symfonická báseň

CÉSAR FRANCK

Psyché, symfonická báseň

ANTONÍN DVOŘÁK

Koncert pro klavír a orchestr g moll op. 33

 

Lukáš VONDRÁČEK | klavír

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Jac van STEEN | dirigent

Někdy je původní příběh za hudbou skryt. Ale opravdu ne v tomto případě. Leoš Janáček až posedle ilustruje drsnou baladu Svatopluka Čecha – každý nástroj, každý motiv má jasný význam, vypráví. Stejně tak César Franck a jeho ztvárnění antického příběhu Erós a Psyché. Ta líbeznost, tolik chvění, té něhy, tolik rozkoše! Název jedné části ze čtyřdílné symfonické básně hovoří jasně – Zahrady Erotovy. A nemůže chybět pohádka. Pohádka o Čechovi, který svým uměním dobyl svět, Ameriku nevyjímaje. Může se jmenovat Antonín Dvořák nebo Lukáš Vondráček. To vše v rukou velkého vypravěče Jac van Steena, který s Pražskými symfoniky zkušeně prolistoval už mnohé romány.

 

konec koncertu ve 21.20 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 400, 560, 660, 800,- Kč

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI
30. 3. 2022 v 18.15 hod.
Cukrárna Obecního domu

 

VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
30. 3. 2021 v 10.00 hod.