ÓDA NA RADOST

22.09.22 (Čt) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

JAN RYANT DŘÍZAL

Praga Arcana (světová premiéra)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symfonie č. 9 d moll op. 125 „s Ódou na radost“

 

Sophia BROMMER | soprán

Václava KREJČÍ HOUSKOVÁ | alt

Tomáš JUHÁS | tenor

Günther GROISSBÖCK | bas

 

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

Petr FIALA | sbormistr

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Tomáš BRAUNER | dirigent

Spolu s českým předsednictvím v Radě Evropské unie přišel čas věnovat sezónu Evropě a zejména jejím idejím. Proto Beethovenova Devátá symfonie s Ódou na radost. S věčnou nadějí na pokoj mezi lidmi, na porozumění mezi národy. Proto se také sjedou pěvci ze sousedství: ze Slovenska, z Německa, z Rakouska. Ve stylu sezón pod vedením českého šéfdirigenta Tomáše Braunera zazní světová premiéra kusu věnovaného jednomu z duchovních center Evropy – Praze. Tentokrát Praze mystické, Praze skryté, Praze nad Prahou. Není divu, vždyť skladatelského pera se chápe pražský rodák Jan Ryant Dřízal, který se pro pojmenování díla nechal inspirovat tarotem. Arkánu můžeme chápat jako životní cestu. Podobnou cestou je i sezóna FOK 2022/2023, na kterou se právě vydáváme.

 

konec koncertu ve 21.30 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 400, 580, 700, 900 Kč

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI
22. 9. 2022 v 18.15 hod.