TOMÁŠ BRAUNER & RADEK BABORÁK

24.11.21 (St) v 19:30

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

ONDŘEJ BROUSEK

Pražská kavárna (světová premiéra)

JIŘÍ PAUER

Koncert pro lesní roh a orchestr

RICHARD STRAUSS

Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň op. 30

 

Radek BABORÁK | lesní roh

 

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

 

Tomáš BRAUNER | dirigent

 

S šéfdirigentem Tomášem Braunerem a FOK kráčíme pražskou ulicí. V květnu 2021 zazněly Pražské metamorfózy Petra „Jižáka“ Wajsara, pro 87. sezónu jsme o pražský kus požádali skladatele vinohradského, múzického prótea Ondřeje Brouska. Své dílo pojmenoval Pražská kavárna a zaplňuje ji intelektuály, avantgardisty a samozřejmě také umělci. Mohl by si tedy přisednout i Radek Baborák, aby rozmlouval s Jiřím Pauerem o finesách jeho skvělého koncertu. Nebo Richard Strauss se svým inspirátorem Friedrichem Nietzschem zapředou družný hovor o divukrásné podívané, jakou je východ slunce. Na tom se mimochodem vzácně shodne kavárna celá.

 

konec koncertu ve 21.20 hod.
koncert s přestávkou
ceny vstupenek 300, 360, 460, 600,- Kč

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI
25. 11. 2021 v 18.15 hod.
Cukrárna Obecního domu