Příběh křišťálu Moser

09.02.17 - 22.03.17

Příběh respektované značky Moser se začal psát před sto šedesáti lety díky snu i odvaze Ludwiga Mosera, talentovaného rytce a obchodníka, zakladatele stejnojmenné firmy. Založení sklárny v bezprostřední blízkosti světoznámých lázní Karlovy Vary navštěvovaných zámožnou klientelou, včetně panovnických rodin, od samého počátku předurčilo zaměření výroby na nejnáročnější vrstvy. Luxusní nápojové soubory, dekorativní díla a unikátní rytiny Moser získaly díky své jedinečnosti obdiv i úctu a dodnes jsou vyhledávány výjimečnými osobnostmi celého světa. Doma, v České republice, je Moser vnímán jako nejluxusnější česká značka.

Mnoho generací vložilo do svého díla um i srdce, aby vybudovalo tradici a slavné jméno Moser.

Současní sklářští mistři a výtvarníci mnohdy spojili se sklárnou Moser svůj tvůrčí život a rozvíjejí umění našich předků. Pojďme společně nahlédnout do jejich příběhů.

Tato mimořádná výstava je holdem mnoha generacím mistrů, díky jejichž umění se můžeme křišťálovými díly Moser těšit již šestnáct desetiletí a zároveň poctou všem příznivcům, partnerům a obdivovatelům nezaměnitelné krásy křišťálu Moser. Těšit se můžete na ručně vyráběné umělecké objekty z průřezu 160 leté historie této významné značky.

Více informací zde: www.moser-glass.com